Σχολικές-Φοιτητικές Εκδρομές

Αναλαμβάνουμε με υψηλό επαγγελματισμό και σχολαστική υπευθυνότητα τη διοργάνωση αθλητικών εκδρομών σύμφωνα με τις εγκυκλίους του υπουργείου παιδείας και τις απαιτήσεις των μαθητών-καθηγητών και γονέων για ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές εσωτερικού-εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες